Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zaključka o unapređenju modela upravljanja COVID krizom uzrokovanom koronavirusom SARS-CoV-2

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 14. sjednici održanoj 25. veljače 2021. raspravljao je o Prijedlogu zaključka o unapređenju modela upravljanja COVID krizom uzrokovanom koronavirusom SARS-CoV-2, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka aktom od 4. studenoga 2020. 

Odbor je o Zakonu raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno s člankom 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 

Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt.

U uvodnom dijelu predlagateljica je objasnila razloge za podnošenje ovog prijedloga Zaključka koji se očituju u potrebi: usklađenja rada Stožera za civilnu zaštitu s Ustavom i stvaranje uvjeta za jačanje povjerenja građana u institucije koje upravljaju  krizom, potrebom dorade provođenja postojećeg plana upravljanja zdravstvenim sustavom u izvanrednoj situaciji, osiguranja predvidivosti uvođenja epidemioloških mjera i njihovo vezanje uz projekcije broja hospitaliziranih, osiguranja ulaganja u bolničke kapacitete i povećanje broja bolničkog osoblja na kritičnim odjelima u bolnicama, kontinuiranog praćenja i izvještavanja o ukupnim efektima COVID-19 krize na zdravstveno stanje pacijenata koji boluju od drugih bolesti, kao i ojačati sustav civilne zaštite u RH, kao centralno mjesto odgovora na civilne krize u smislu mobilizacije građana za uključivanje u borbu protiv krize.

Obrazlažući mišljenje Vlade RH na navedeni akt predstavnik Ministarstva zdravstva istaknuo je da Vlada Republike Hrvatske ne podržava donošenje predloženog zaključka, jer smatra da je na COVID  krizu  reagirala pravovremeno te je poduzimala i kontinuirano poduzima mjere za ublažavanje posljedica uzrokovane virusom SARS-CoV-2, koje su u danom trenutku najprimjerenije, te smatra da nema potrebe  za donošenjem  predloženog  zaključka.
U raspravi, pojedini članovi Odbora bili su mišljenja da je navedeni akt predložen s ciljem unapređenja sustava zdravstvene zaštite za vrijeme krize epidemije bolesti COVID-19, smatrajući da je mnogo toga dobrog učinjenog, ali da se u nekim slučajevima kasnilo s organizacijom i edukacijom zdravstvenom kadra te nabavkom potrebne opreme u bolnicama, s čime se nisu složili ostali članovi Odbora.

Nakon provedene rasprave članovi Odbora s  (4 glasova „za“ i 7 „protiv“)  nisu podržali donošenje Zaključka o unapređenju modela upravljanja COVID krizom uzrokovanom koronavirusom SARS-CoV-2

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Renatu Sabljar – Dračevac, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr.med., potpredsjednicu Odbora.     

PREDSJEDNICA  ODBORA                                     
Renata Sabljar - Dračevac, dr. med.