Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Konačnom prijedlogu zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola, drugo čitanje, P. Z. br. 584

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 51. sjednici održanoj 02. srpnja  2014. razmotrio je Konačni prijedlog zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 24. lipnja 2014. godine. Odbor je Prijedlog zakona raspravio u svojstvu zainteresiranog radnog tijela.

U uvodnom obrazloženju ministar uprave obrazložio je potrebu donošenja zakona, prema njegovoj ocjeni Konačni prijedlog je korak naprijed u odnosu na postojeći zakonodavni okvir.  Konačnim prijedlogom zakona o životnom partnerstvu omogućava se istospolnim partnerima sklapanje životnog partnerstva pred državnim tijelima, reguliraju se odnosi vezani uz djecu koja žive u  zajednici istospolnih partnera, uređuje se partnerska skrb. Konačni prijedlog predstavlja kompromis između vrijednosnih stajališta i svjetonazora hrvatskoga društva. Obrazložene su i razlike između rješenja koja se predlažu Konačnim prijedlogom zakona u odnosu na rješenja iz Prijedloga zakona.

U otvorenoj raspravi na sjednici sudjelovali su i predstavnici LGBT udruga. Raspravljajući o Konačnom prijedlogu zakona o životnom partnerstvu članovi Odbora pohvalili su napore i rad Ministarstva uprave u postupku predlaganja zakona, jer se ovim prijedlogom pokazalo da unatoč suprotnim mišljenjima mogućnost rasprave postoji. U odnosu na odredbu kojom se uređuje izbor prezimena predlaže se istu doraditi na način da se izbor prezimena životnih partnera uredi sukladno odredbi Obiteljskog zakona. Predlaže se doraditi odredbu o načinu prestanka životnog partnerstva na način da se doda i ništetnost životnog partnerstva. Predlaže se urediti mogućnost potpisivanja izjave o sporazumnom prestanku životnog partnerstva kod javnog bilježnika. Sugerira se pravne učinke životnog partnerstva dopuniti dužnošću uzdržavanja roditelja životnih partnera. Predlaže se urediti i izvanbračnu zajednicu osoba istoga spola te prava trećih osoba koja proizlaze iz zajednice. Izraženo je mišljenje da pristup registru životnog partnerstva treba biti slobodan.

Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe je sa pet  (5) glasova „za“ i  tri  (3)  „suzdržana“ glasa  odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese


Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora, gospodina Josipa Kregara.


                                        
PREDSJEDNIK ODBORA

Prof.dr.sc. Josip Kregar