Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, P.Z. br. 946 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 48. elektroničkoj sjednici održanoj 11. svibnja 2020. godine razmotrio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, P.Z. br. 946, koji je Hrvatskom saboru podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 7. svibnja 2020. godine.

Odbor je navedeni prijedlog raspravio kao zainteresirano radno tijelo, sukladno odredbi članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Članovi Odbora glasovali su o zaključku

„Odbor za obitelj, mlade i sport predlaže Hrvatskome saboru da donese. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu“ koji je podržala većina članova Odbora  (7 glasova ZA, 3 glasa PROTIV).

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora određena je Nada Turina-Đurić, predsjednica Odbora i Stjepan Čuraj, potpredsjednik Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
Nada Turina-Đurić, v.r.