Zaključci sa zajedničke tematske sjednice Odbora obitelj, mladež i šport, Odbora za informiranje, informatizaciju i medije i Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu "Mjere i potrebne aktivnosti za zaštitu prava i interesa djece" održane 13. ožujka 2008. godine


Na temelju članka 52. na zajedničkoj tematskoj sjednici Odbora obitelj, mladež i šport, Odbora za informiranje, informatizaciju i medije i Odbora ta Obrazovanje, znanost i kulturu održanoj 13. ožujka 2008. godine na temu ”Mjere i potrebne aktivnosti za zaštitu prava i interesa djece”, jednoglasno su doneseni sljedeći 

ZAKLJUČCI

1. Predlaže se Ministarstvu obrazovanja, znanosti i športa da se u obrazovnim institucijama zaposli dovoljan broj stručnjaka mentalnog zdravlja, te po mogućnosti da se osnuju i interdisciplinarni timovi za rad s djecom i mladima.

2. Predlaže se Vladi Republike Hrvatske, odnosno nadležnim ministarstvima da predlože dopunu zakonskih propisa kojima bi stručnjaci kliničke psihologije u zdravstvenim ustanovama stekli status zdravstvenih radnika.

3. Predlaže se Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi da omogući veći broj specijalizacija stručnjaka dječje psihijatrije. 

4. Predlaže se Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti da u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa i lokalnom samoupravom izradi program prema kojem bi se osnivale radionice izvanškolskih slobodnih aktivnosti u kojima bi volonteri radili s djecom i mladima.

5. Traži se od Vlade Republike Hrvatske, odnosno nadležnih ministarstava da hitno donesu Program prevencije samoubojstava i pokušaja samoubojstava djece i mladeži, zajedno s operativnim planom provođenja.

6. Predlaže se Vladi Republike Hrvatske da u što skorijem roku pripremi dopunu Zakona o medijima (”Narodne novine”, br. 59/04), na način da se za kršenje odredbe članka 16. stavka 1. propiše i mogućnost pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

7. Traži se od Vijeća za elektroničke medije da sukladno svojim zakonskim ovlastima, poduzima potrebne postupke u slučajevima kršenja prava djece i mladeži, prilikom izvješćivanja medija.

PREDSJEDNICA ODBORA ZA
OBITELJ, MLAĐEŽ I ŠPORT

Milanka Opačić 

PREDSJEDNIK ODBORA ZA 
INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE

Nenad Stazić

PREDSJEDNIK ODBORA ZA
OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU

Prof.dr.sc. Petar Selem