Zaključci s Foruma hrvatskih manjina 2009.


HRVATSKA MATICA ISELJENIKA

FORUM HRVATSKIH MANJINA 2009.

Tema:

"Hrvatske nacionalne manjine u kontekstu najavljene strategije za Hrvate izvan Hrvatske"

ZAKLJUČCI:

U skladu s iskazanom osobitom skrbi Republike Hrvatske o zaštiti prava i pružanju pomoći pripadnicima hrvatskog naroda koji žive izvan granica Republike Hrvatske te u vezi s budućom Strategijom RH za Hrvate izvan Hrvatske, a uzimajući u obzir dosadašnji stupanj i kvalitetu odnosa matične države i hrvatskih nacionalnih manjina u Europi, sudionici Foruma raspravljali su o temi „Hrvatske nacionalne manjine u kontekstu najavljene strategije za Hrvate izvan Hrvatske“ i donijeli slijedeće zaključke:

1. Podupiremo najavu Vlade Republike Hrvatske o donošenju Strategije odnosa Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske cilj koje je unaprjeđenje uzajamnog odnosa tj. postizanje učinkovitog i djelotvornog sustava potpore Republike Hrvatske Hrvatima izvan Republike Hrvatske na svim poljima djelovanja, a u svrhu ostvarivanja zajedničkih interesa.

2. Sukladno Ustavu Republike Hrvatske i međunarodnim propisima, a imajući u vidu specifične potrebe Hrvata izvan Republike Hrvatske, dajemo potporu Vladi Republike Hrvatske u politici suradnje s hrvatskim iseljeništvom u svijetu, Hrvatima u Bosni i Hercegovini te hrvatskim nacionalnim manjinama u europskim zemljama.

3.Sudionici Foruma podržavaju sve aktivnosti u pripremi Strategije Republike Hrvatske kojom će se pridonijeti poboljšanju statusa hrvatskih zajednica u susjednim zemljama.

4. Podupiremo skrb Republike Hrvatske u nastojanjima za potpuniju provedbu ratificiranih sporazuma o zaštiti prava hrvatskih manjina koje je Republika Hrvatska potpisala s njihovim domicilnim državama.

5.Zauzimamo se za provedbu međunarodnih pravnih obveza glede manjinskih prava.

6.Dajemo potporu nastojanju Republike Hrvatske u rješavanju statusa Hrvata u Sloveniji i Makedoniji kako bi se riješio njihov pravni položaj u tim državama, odnosno stjecanje statusa nacionalne manjine.

7.Podupiremo Vladu Republiku Hrvatsku, koja je u završnoj fazi pregovora za punopravno članstvo u Europskoj uniji, da odlučno i dosljedno sudjeluje u radu tijela međunarodne zajednice na području zaštite prava manjina kako bi se postigli najviši standardi u ostvarivanju manjinskih prava.


U Zagrebu, 26. studenoga 2009.


Za hrvatsku nacionalnu manjinu u Austriji
Dr. Stanko Horvat, predsjednik Hrvatskog kulturnog drštva u Gradišću, Željezno

Za hrvatsku nacionalnu manjinu u Sloveniji
Vladimir Bilić, predsjednik Saveza hrvatskih društava u Sloveniji Ljubljana

Za hrvatsku nacionalnu manjinu u Makedoniji
Snježana Trojačanec, predsjednica Zajednice Hrvata u Makedoniji – Skopje

Za hrvatsku nacionalnu manjinu u Crnoj Gori
Miroslav Franović, v.d. predsjednika Hrvatskog građanskog društva 
Crne Gore-Kotor

Za hrvatsku nacionalnu manjinu u Italiji
Antonio Sammartino, Predsjednik Zaklade «Agostina Piccoli»
Mundimitar 

Za hrvatsku nacionalnu manjinu u Mađarskoj
Mišo Hepp, predsjednik Hrvatske državne samouprave-Budimpešta

Za hrvatsku nacionalnu manjinu u Rumunjskoj
Milja Radan, predsjednik Zajedništva Hrvata u Rumunjskoj-Karaševo

Za hrvatsku nacionalnu manjinu u Srbiji
Branko Horvat, predsjednik Nacionalnog vijeća hrvatske nacionalne
manjine – Subotica