Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova s tematske sjednice povodom 22. rujna, Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora održao je 18. rujna 2008. godine tematsku sjednicu povodom 22. rujna - Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama na kojoj se predstavila kampanja 

”RECI DA” Autonomne ženske kuće-Zagreb 
u sklopu programa potpora Europske komisije CARDS 2004, 
u suradnji s gradom Zagrebom

Na tematskoj sjednici sudjelovali su članovi i članice Odbora, zainteresirani saborski zastupnici, te predstavnici državnih institucija i nevladinih organizacija.
U uvodnom izlaganju predsjednica Odbora Gordana Sobol podsjetila je da Hrvatska po peti puta obilježava 22. rujna – Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Na taj su dan 1999. godine od ruku bivšeg policajca Mate Oraškića, na zagrebačkom Općinskom sudu brutalno ubijene tri žene – njegova supruga Gordana, odvjetnica Hajra Prohić, te sutkinja Ljiljana Hvalec.

Istakla je podatke nedavno objavljenog istraživanja Državnog zavoda za statistiku pod nazivom Nasilje u obitelji 2001.-2006. godine, kao i podatke iz izvješća nadležnih ministarstava upućenih Odboru za ravnopravnost spolova. Podsjetila je također koji sve propisi uređuju problematiku nasilja u obitelji. Zamjetno je da su postignuti i određeni napreci u senzibiliziranju javnosti za pitanje nasilja u obitelji, ali se naglašava kako još puno toga ostaje za učiniti na području prevencije nasilja u obitelji, prije svega putem češćih javnih kampanja i povećane suradnje sa udrugama civilnog društva. 

U nastavku sjednice Helena Štimac Radin, predstojnica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, iskazala je zadovoljstvo ovakvim načinom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koje je kao mjera propisana Nacionalnom strategijom za promicanje ravnopravnosti spolova, a čiji su nositelji i Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora, Vlada Republike Hrvatske i nevladine udruge. 

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Gordana Lukač Koritnik podsjetila je na međunarodne obveze koje je Republika Hrvatska preuzela potpisivanjem i ratificiranjem međunarodnih ugovora, te istaknula kako se zakonodavni okvir na području borbe protiv obiteljskog nasilja stalno upotpunjuje. Istaknula je važnost autonomnih ženskih skloništa i savjetovališta, te potrebu da se ona sustavno financiraju iz proračuna na svim razinama državnog ustroja kao redovita proračunska stavka.

U nastavku sjednice emitirani su TV spotovi koji ukazuju na problem nepostojanja sustavnog financiranja autonomnih skloništa za žrtve nasilja u obitelji.

Neva Tolle, koordinatorica Autonomne ženske kuće-Zagreb ukratko je opisala ciljeve kampanje „Reci da“ koji bi trebali rezultirati redovitom proračunskom stavkom, te financiranjem autonomnih skloništa i savjetovališta iz proračuna države, županija i gradova. Prema modelu proračunskog financiranja 30 : 30 : 30 – 30% financirala bi država, 30% županija, 30% grad ili općina, dok bi se preostalih 10% trebalo namiriti iz donacija.

U nastavku sjednice koordinatorice skloništa za zlostavljane žene i djecu govorile su o načinu rada, te o konkretnim problemima uzrokovanim nesigurnim sredstvima.

Govoreći o svojim iskustvima i problemima s lokalne razine, predstavnice udruga apelirale su za više osjećaja od strane državnih institucija za ono čime se te civilne udruge bave.

Pojedini članovi i članice Odbora iskazali su svoju podršku kampanji, ali su napomenuli da bi borba protiv obiteljskog nasilja trebala biti iznad politike. Veći broj sudionika sjednice istaknuo je važnost prevencije kao mnogo jednostavnije, efikasnije i jeftinije od liječenja posljedica.

Izneseni su i pozitivni primjeri financiranja rada skloništa od strane lokalne vlasti, te provođenja psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji. U završnoj riječi predsjednica Odbora podsjetila je kako se ne treba zaboraviti da sve do nedavno o problematici obiteljskog nasilja raspravljalo samo na razini ženskih udruga koje su otvorile skloništa i savjetovališta za žene žrtve nasilja. Zahvalila je svima na raspravi i najavila početak lobiranja kako bi redovito financiranje autonomnih skloništa postalo stavka već sljedećeg Državnog proračuna. 

PREDSJEDNICA ODBORA

Gordana Sobol