Izvješće o provedbi Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010. u razdoblju od siječnja 2009. do srpnja 2010. godine

Programsko područje 1. Ljudska prava žena

Cilj 1.1. Unaprijediti ljudska prava žena dosljednim provođenjem međunarodnih instrumenata za njihovu zaštitu

Mjerom 1.1.3. Nacionalne politike propisana je obveza provođenja analize usklađenosti i primjene nacionalnog zakonodavstva, politika i programa u odnosu na međunarodne dokumente iz područja ravnopravnosti spolova.
U okviru svojih redovitih djelatnosti a skladu sa svojim nadležnostima Odbor provodi analizu usklađenosti i primjene nacionalnog zakonodavstva, politika i programa u odnosu na međunarodne dokumente iz područja ravnopravnosti spolova, te je na svojim redovitim sjednicama tijekom razdoblja od 2009.-2010. godine raspravljao o sljedećim prijedlozima zakona i izvješćima:

Zakoni:
Prijedlog zakona o radu
Prijedlog zakona o plaćama državnih službenika
Prijedlog zakona o strancima
Prijedlog strategije održivog razvitka RH
Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nadležnost, mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o mjerama za zaštitu djece
Prijedlog zakona o medicinskoj oplodnji, s Konačnim prijedlogom zakona
Prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u obitelji
Prijedlog zakona o elektroničkim medijima
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o medicinskoj oplodnji
Prijedlog zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

Izvješća:
Izvješća o radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2007. i 2009. godinu
Izvješća o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u 2008. i 2009. godini
Izvješća o radu pravobraniteljice za djecu za 2008. i 2009. godinu
Izvješća o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za vremensko razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2008. godine i za 2009. godinu
Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. godinu
Izvješća o radu Vijeća HRT-a i provedbi programskih načela i obveza utvrđenih zakonom u programima HR-a i HTV-a za 2008. i 2009. godinu
Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2009. godinu
Izvješće o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo u 2009. godini
Godišnja izvješća o spremnosti obrambenog sustava, provođenju kadrovske politike i ukupnom stanju u Oružanim snagama Republike Hrvatske za 2008. i 2009. godinu 
Izvješće o promicanju svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca u programima HR-a i HTV-a na HRT-u (razdoblje 2008.-2009.)

Cilj 1.2. Provoditi trajne i sustavne kampanje radi uklanjanja svih oblika spolne diskriminacije i podizanja svijesti javnosti o kršenju ljudskih prava žena
Mjerom 1.2.3. Nacionalne politike u programskom području Ljudska prava žena propisana je obveza redovitog obilježavanja Međunarodnog dana žena – 8. ožujka. 
Odbor za ravnopravnost spolova održao je 4. ožujka 2010. godine, povodom obilježavanja 8. ožujka – Međunarodnog dana žena, tematsku sjednicu na temu: Položaj žena u obrtništvu.

Programsko područje 4. Ravnopravnost u procesu odlučivanja

Cilj 4.1. Postići uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u predstavničkim i izvršnim tijelima vlasti na svim razinama

Mjerom 4.1.2. Nacionalne politike u programskom području Ravnopravnost u procesu odlučivanja  propisana je obveza održavanja tribina i konferencija o političkoj zastupljenosti žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, na državnoj i lokalnoj razini, radi postizanja svijesti javnosti o ovom pitanju.
- Odbor za ravnopravnost spolova je 24. veljače 2009. održao tematsku sjednicu na temu: Žene na lokalnim izborima 2009. godine. Na tematskoj sjednici sudjelovali su članovi i članice Odbora, zainteresirani saborski zastupnici, predstavnici/e državnih institucija, političkih stranaka, lokalne izvršne vlasti, nevladinih organizacija kao i predsjednici/ce županijskih, gradskih i općinskih povjerenstava za ravnopravnost spolova.
- Odbor za ravnopravnost spolova je 31. ožujka 2009. godine u suradnji s Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje održao tematsku sjednicu na temu: Mlade i aktivne: politička participacija mladih žena. Na tematskoj sjednici su sudjelovali članovi i članice Odbora, zainteresirane saborske zastupnice, predstavnice CESI-ja, predsjednice županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova, Vladinog Ureda za ravnopravnost spolova, GONG-a i ženskih udruga. 

Programsko područje 5. Nasilje nad ženama

Cilj 5.2. Ukloniti sve oblike nasilja nad ženama

Mjerom 5.2.17. propisana je obveza redovitog obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.
Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama – 25. studenog Odbor je održao:
- 24. studenog 2009. godine, tematsku sjednicu kojom se i Hrvatski sabor uključio u kampanju Interparlamentarne unije – Parliaments take action on violence against women. Tema sjednice bila je Život i problemi žrtava nasilja nakon izlaska iz skloništa.
Povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama – 22. rujna – Odbor za ravnopravnost spolova, održao je: 
- 21. rujna 2009. godine tematsku sjednicu na temu: Provedba Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji 

U povodu 10-te obljetnice obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u sklopu kampanje Interparlamentarne Unije: Commit - Act - Demand: We CAN End Violence against Women, Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora, 25. studenoga 2009. pročitao je izjavu (koju je pripremio Odbor za ravnopravnost spolova):
Želimo unaprijediti sveobuhvatne napore koje Hrvatska provodi na suzbijanju nasilja nad ženama. S nepokolebljivom namjerom ustrajemo u tim naporima, a Hrvatski sabor će, prije svega donošenjem zakonskih propisa i javnim zalaganjem, nastojati da suzbijanje nasilja u obitelji i nad ženama ostane visoko na ljestvici naših aktivnosti. (dio izjave)

Programsko područje 7. Institucionalni mehanizmi i načini provedbe

Cilj 7.1. Osnažiti mehanizme za provedbu ravnopravnosti spolova na nacionalnoj i lokalnoj razini i unaprijediti njihovo koordinirano djelovanje

Mjerom 7.1.2. Odbor za ravnopravnost spolova i Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske obvezani su na suradnju i zajedničko razmatranje poteškoća u provedbi Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova te je istaknuta obveza sazivanja redovitih tematskih sjednica. 
Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora na sve svoje tematske sjednice, kao i na većinu redovitih sjednica poziva predstavnike Ureda za ravnopravnost spolova, a na tematske sjednice i koordinator/ice za ravnopravnost spolova u državnim tijelima te predsjednike/ce županijskih, gradskih i općinskih povjerenstava za ravnopravnost spolova. Svim sudionicima šalju se zaključci, prijedlozi i preporuke sa sjednica.

Vezano uz mjeru 7.1.3. prema kojoj su Odbor za ravnopravnost spolova i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav dužni uskladiti Poslovnik Hrvatskoga sabora sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, mjera je provedena u prethodnom razdoblju.
Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora na 1. sjednici održanoj 22. veljače 2008. godine raspravljao o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora, s obzirom na obvezu koja proizlazi iz Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010. Sukladno propisanim zadaćama Odbor je predložio usklađivanje Poslovnika Hrvatskoga sabora sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN, broj 116/03.), kojim bi se omogućila provedba odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova o uravnoteženoj zastupljenosti muškaraca i žena u odborima i izaslanstvima Hrvatskoga sabora. Istaknuta je dužnost Odbora za ravnopravnost spolova sukladno članku 100. stavak 1. Podstavak 5. Poslovnika Hrvatskoga sabora da potiče ravnomjernu spolnu zastupljenost u sastavu radnih tijela i izaslanstava Sabora te je predloženo da se sukladno načelima ravnopravnosti spolova uvedu jezični standardi u Poslovnik Hrvatskoga sabora, za zvanja i zanimanja u muškom, odnosno ženskom rodu, ovisno o spolu (zastupnik/ice, član/ica, predsjednik/ica…). Svi prijedlozi Odbora prihvaćeni su na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora te su dio izmjena i dopuna Poslovnika Hrvatskoga sabora od 4. travnja 2008. (NN. 39/2008).

Sukladno mjerama 7.1.4. i 7.1.7. Nacionalne politike, koje govore o unapređenju koordinacije rada između različitih mehanizama za ravnopravnost spolova i njihovoj suradnji s nevladinim udrugama i civilnim društvom, Odbor je radio na stalnom poticanju suradnje. Kroz sudjelovanje na nizu seminara, tribina, okruglih stolova i sl. zajednički smo razmatrali niz pitanja od interesa za provedbu Nacionalne politike.
- Sudjelovanje predstavnice Odbora za ravnopravnost spolova na konferenciji: Pučki pravobranitelj kao središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije u povodu stupanja na snagu Zakona o suzbijanju diskriminacije, održanoj 26. siječnja 2009. u Zagrebu u, organizaciji Ureda pučkog pravobranitelja a uz potporu UN-ovog Programa za razvoj UNDP-a.
- Radni sastanak predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Gordane Sobol i članice Odbora Romane Jerković s ravnateljicom Doma za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja "Sv. Ana" s. Suzanom Samardžić, 2. veljače 2009. godine u Rijeci, o problemu resocijalizacije zlostavljanih žena. 
- Sudjelovanje predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova na okruglom stolu na temu: Participacija žena u političkim strankama, održanom 10. veljače 2009. godine u Požegi, u organizaciji udruge "Delfin" Pakrac u partnerstvu s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Požeško-slavonske županije u sklopu projekta „Zajedno možemo“.
- Sudjelovanje predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova na okruglom stolu na temu: Što učiniti da se poveća politička zastupljenost žena na lokalnoj razini?, održanom 20. veljače 2009. godine u Zagrebu, u organizaciji Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH u sklopu Kampanje sa sloganom "Uravnotežimo se!" s ciljem povećanja političke participacije žena na lokalnim izborima u svibnju 2009. godine.
- Sudjelovanje predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova na okruglom stolu na temu: Zakon o ravnopravnosti spolova i njegov utjecaj na postizanje uravnotežene zastupljenosti muškaraca i žena u tijelima političkog odlučivanja, održanom 23. veljače 2009. godine u Karlovcu, u organizaciji udruge Korak-Karlovac u sklopu projekta: «Lokalni izbori 2009. – promocija uravnotežene zastupljenosti muškaraca i žena».
- Sudjelovanje predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova na okruglom stolu na temu: Ravnopravnost spolova i demokracija, održanom od 27. veljače do 1. ožujka u Termama Jezerčica – Donja Stubica, u organizaciji Centra za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“ iz Pakraca, u sklopu projekta „Zajedno možemo“.
- Sudjelovanje predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova na okruglom stolu na temu: Žene u politici na području Koprivničko-križevačke županije, održanom 2. ožujka 2009. godine u Koprivnici, u organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije a sa svrhom javnog upozoravanja na veliku podzastupljenost žena na političkoj sceni.
- Sudjelovanje predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova u javnoj raspravi na temu: Žene u političkom i javnom životu – izbori svibanj 2009., održanoj 15. travnja 2009. u Osijeku, u organizaciji Ženske udruge IZVOR kao dio projekta Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH „Participacija žena u politici“
- Sudjelovanje predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova u obilježavanju Svjetskog dana poduzetnica, 22. svibnja 2009. u Zagrebu, u organizaciji Hrvatske udruge poslovnih žena Krug u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom.
- Podrška predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova prosvjedu u organizaciji udruge RODA, protiv Konačnog prijedloga zakona o medicinskoj oplodnji, 11. srpnja 2009. godine na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, otpuhivanjem simboličnih balona od sapunice, kako bi se saborskim zastupnicima koji su upravo glasovali o tom prijedlogu dalo do znanja da će izglasaju li ovaj zakon u predloženom obliku rasplinuti i onako krhke nade osoba s problemom neplodnosti za željenim djetetom.
- Sudjelovanje predstavnice Odbora za ravnopravnost spolova na radnom sastanku fokus grupe organiziranom u okviru izrade Strategije poticanja razvoja ženskog poduzetništva u Republici Hrvatskoj, održanom 16. rujna 2009. godine u Zagrebu, u organizaciji Centra za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva (CEPOR)
- Sudjelovanje predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova na tribini pod nazivom: Nasilje u obitelji i nad ženama, održanoj 25. rujna 2009. u Umagu u organizaciji Zajednice žena Bujštine, s posebnim osvrtom na institucionalnu pomoć žrtvama nasilja i suradnju između institucija nadležnih za provođenja Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji
- Sudjelovanje predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova na okruglom stolu-tribini na temu: Zaštita i unaprjeđenje zdravlja žena na selu, održanom 16. listopada 2009. u Babinoj Gredi, u organizaciji Kluba zastupnika SDP-a u povodu Svjetskog dana seoskih žena koji se obilježava 15. listopada
- Sudjelovanje predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova na okruglom stolu na temu: Povežimo se, zajedno smo jače!, održanom 19. listopada 2009. u Zagrebu, u organizaciji Hrvatske udruge poslovnih žena KRUG
- Sudjelovanje predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova na okruglom stolu na temu: Položaj žene u društvu, održanom 24. listopada 2009., u Zagrebu u organizaciji Veleposlanstva Kanade u povodu posjeta glavne guvernerke Kanade Michaëlle Jean Republici Hrvatskoj
- Sudjelovanje predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova na okruglom stolu na temu: Važnost prevencije u sprječavanju nasilja među mladima, održanom 23. studenoga  2009. u Rijeci, u organizaciji Socijaldemokratskog foruma žena SDP Grada Rijeke i Foruma mladih SDP 
- Sudjelovanje predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova na okruglom stolu na temu: Žene u opasnim zanimanjima, održanom 25. studenoga 2009. u Zagrebu, u organizaciji časopisa „Zaštita“ povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.
- Sudjelovanje predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova na Međunarodnoj konferenciji: Primjena načela ravnopravnosti spolova na lokalne javne politike – dobri primjeri iz EU, održanoj 26.-28. studenog 2009. u Splitu, u organizaciji udruge „Domine“, u sklopu projekta „Stvaranje novih modela za unaprjeđenje položaja žena u društvu i integraciju rodnih politika u lokalne javne politike u Gradu Splitu“. 
- Sudjelovanje predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova na okruglom stolu na temu: Pravni put – stranputica?, održanom 8. prosinca 2009. u Zagrebu, u organizaciji Građanskog odbora za ljudska prava, Documente – Centra za suočavanje s prošlošću i Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, s naglaskom na probleme i perspektive Naknade šteta sudskim putem zbog usmrćenja bliske osobe u Hrvatskoj u razdoblju od 1991. do 1995. godine.
- Sudjelovanje predstavnice Odbora za ravnopravnost spolova za tematskoj sjednici: Obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo, održanom 14. prosinca 2009. godine u Zagrebu, povodom obilježavanja Dana ljudskih prava, u organizaciji Gradske koordinacije za ljudska prava Gradske skupštine Grada Zagreba
- Sudjelovanje predstavnice Odbora za ravnopravnost spolova na predstavljanju rezultata znanstvenog istraživanja: Percepcija, iskustva i stavovi o rodnoj diskriminaciji u Republici Hrvatskoj, održanom 16. prosinca 2009. godine u Zagrebu, u organizaciji Ureda za ravnopravnost Vlade Republike Hrvatske 
- Sudjelovanje predstavnice Odbora za ravnopravnost spolova na konferenciji u povodu 30. obljetnice donošenja UN-ove Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, održanoj 18. prosinca 2009. u Zagrebu, u organizaciji Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske i UNDP – Programa Ujedinjenih naroda za razvoj.
- Pokroviteljstvo predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora i Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, nad 1. konferencija za razvoj žena u poslovanju pod nazivom „Žene pokretači promjena“, održanoj 3. ožujka 2010. u Zagrebu, u organizaciji tvrtki Filaks d. o. o. i Incremedia d. o. o. 
- Sudjelovanje predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova na okruglom stolu Jednaka prava, jednake mogućnosti  održanom 8. ožujka 2010. u Zagrebu, u organizaciji Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. 
- Sudjelovanje predstavnice Odbora za ravnopravnost spolova na konferenciji Prevladavanje nejednakosti – položaj žena na tržištu rada održanoj 9. ožujka 2010. u Zagrebu, u organizaciji Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje i TASCO tim Hrvatska.
- Sudjelovanje predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova na okruglom stolu pod nazivom Odgajamo li ravnopravno djevojčice i dječake“, održanom 12. ožujka 2010. u Virovitici, u organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost spolova Županije Virovitičko-podravske.
- Sudjelovanje predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova na simpoziju Žene i sigurnost u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, Uprave za multilateralne poslove, održanog 27. travnja 2010. u Zagrebu, u sklopu hrvatskog predsjedanja Američko-jadranskom poveljom, uz obilježavanje 10-te godišnjice Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1324 „Žene, mir i sigurnost“. 
- Sudjelovanje predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora na okruglom stolu na temu: Ravnopravnost spolova u medijima, održanog 7. svibnja 2010. u Zagrebu, u organizaciji Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH.
- Sudjelovanje predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora na 4. kongresu Hrvatske udruge medicinskih sestara s međunarodnim sudjelovanjem, na temu „Sestrinstvo: lepeza različitosti“, održanom od 15.-18. svibnja 2010. u Zagrebu. 
- Sudjelovanje predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora na obilježavanju Svjetskog dana poduzetnica i 15. godišnjice rada Hrvatske udruge poslovnih žena "Krug“, održanom 21. svibnja 2010. u Zagrebu.
- Sudjelovanje predstavnice Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora na okruglom stolu pod nazivom Uloga žena u informacijskom društvu Republike Hrvatske, održanom 24. svibnja 2010. u Zagrebu, u organizaciji Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku. 
- Sudjelovanje predstavnice Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora, na međunarodnoj konferenciji LJUDSKA PRAVA ŽENA – Razvoj na međunarodnoj i nacionalnoj razini – 30 godina nakon usvajanja UN-ove Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, održanoj od 26.-28. svibnja 2010. u Zagrebu, u organizaciji Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“ i Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH.
- Sudjelovanje predstavnice Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora u modularnom programu: Obrazovanje za rodnu jednakost – održanom od 25.-30. svibnja 2010. u Crikvenici, u organizaciji Ženske udruge IZVOR iz Tenje.
- Sudjelovanje predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora na okruglom stolu Stanje i perspektive ženskog ekipnog športa u Hrvatskoj, održanom 8. lipnja 2010. u Zagrebu, u organizaciji Komisije za skrb o ženama u sportu Hrvatskog olimpijskog odbora u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa. 
- Prisustvovanje predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora izboru za Ženu godine, održanom 15. lipnja 2010. u Zagrebu, u organizaciji časopisa Zaposlena, a pod pokroviteljstvom Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH. 
- Pismena podrška predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora, društveno-političkoj manifestaciji Povorka ponosa (Gay-pride) koja je u Zagrebu održana deveti put s temom: Sloboda seksualnog izražavanja i različitosti seksualnih praksi.

Cilj 7.3. Uvođenje rodno osjetljive politike u  medije

Vezano uz mjeru 7.3.1. (Informirat će se građanke/e o obavezama uvođenja rodno osjetljivih politika u sva područja društvenog života Republike Hrvatske, a u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i standardima EU. – a čiji su nositelji: HRT/Vijeće HRT-a, mediji, Ured za ravnopravnost spolova, Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora).

Odbor za ravnopravnost spolova na svojim sjednicama raspravlja o godišnjim izvješćima Programskog vijeća HRT-a i provedbi programskih načela i obaveza utvrđenih Zakonom o HRT-u u programima HR-a i HTV-a. 
Na prijedlog Odbora za ravnopravnost spolova od 20. 11. 2008. Hrvatski sabor zadužio je Programsko vijeće da posebno razmotri primjenu odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova koje govore o obvezi medija da kroz programske sadržaje, programska usmjerenja i samoregulacijske akte promiču razvoj svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca, te o tome izvijesti Hrvatski sabor do kraja ožujka 2009. godine 
Programsko vijeće podnijelo je Hrvatskom saboru Izvješće o promicanju svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca u programima HR-a i HTV-a na HRT-u (razdoblje 2008.-2009.). Navedeno izvješće u Hrvatskom saboru je primljeno na znanje 2. listopada 2009. godine. Na prijedlog Odbora za ravnopravnost spolova i Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatski sabor donio je zaključak:
Zadužuje se Programsko vijeće Hrvatske radio-televizije da prilikom podnošenja redovitih godišnjih izvješća Hrvatskom saboru o radu i provedbi programskih načela i obveza utvrđenih zakonom u programima HTV-a i HR-a podnosi i posebno izvješće o promicanju svijesti o ravnopravnosti spolova sukladno primjedbama i prijedlozima iznijetim u raspravi.

U razdoblju od siječnja 2009. do srpnja 2010. godine Odbor za ravnopravnost spolova održao je i sljedeće tematske sjednice:
- 24. veljače 2009. godine, tematska sjednica na temu: Žene na lokalnim izborima 2009. godine.
- 31. ožujka 2009. godine, tematska sjednica na temu: Mlade i aktivne: politička participacija mladih žena 
- 21. rujna 2009. godine, obilježavanje 22. rujna – Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, tematska sjednica s posebnim naglaskom na Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji.
- 24. studenog 2009. godine, obilježavanje 25. studenog – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, tematska sjednica na temu: Život i problemi žrtava nasilja nakon izlaska iz skloništa.
- 4. ožujka 2010. godine, obilježavanje 8. ožujka – Međunarodnog dana žena, tematska sjednica na temu: Položaj žena u obrtništvu.

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI ODBORA ZA
RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
razdoblje od siječnja 2009. do srpnja 2010.

5. ožujka 2009. godine 
Izaslanstvo Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora sudjelovalo je u Bruxellesu na konferenciji Mreže parlamentarnih odbora za jednakost žena i muškaraca. Konferenciju je organizirao Odbor za ženska prava i ravnopravnost spolova Europskog parlamenta kao okvir za obilježavanje Međunarodnog dana žena. Tema konferencije: Kandidatkinje za europske izbore.

Od 14. do 16. lipnja 2009. godine
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora sudjelovala je u Dubrovniku na Šestoj regionalnoj radionici za parlamentarke Jugoistočne Europe. Radionicu je organizirao GTF – Gender Task, Force na temu: Kako žene Jugoistočne Europe preživljavaju globalnu ekonomsku krizu.

15. listopada 2009. godine
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora sudjelovala je u Sarajevu na Drugoj regionalnoj konferenciji parlamentarki. Konferenciju je organizirao OSCE – Misija za BiH na temu: Povećanje političke participacije žena u regiji – utjecaj političkih, ekonomskih i društvenih faktora. 

12. i 13. studenog 2009. godine
Izaslanstvo Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora sudjelovalo je u Stockholmu na konferenciji za predstavnike parlamenata zemalja članica EU, zemalja kandidata te Europskog parlamenata. Tema konferencije: Pitanja ravnopravnosti spolova na područjima političke participacije i tržišta rada. 

2. veljače 2010. 
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora primila je u radni posjet drugog tajnika–zamjenika šefa Misije Češke Republike u RH Petra Štěpáneka. Tema sastanka bio je posjet Povjerenstva za jednake mogućnosti Donjeg doma češkog parlamenta Odboru za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora

20. – 23. veljače 2010.
Izaslanstvo Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora sudjelovalo je u Kairu na konferenciji „Parlamentarne zastupnice kao aktivni agenti promjena“ u okviru Barcelonskog procesa: Unije za Mediteran, a u organizaciji Nacionalnog vijeća za žene u Egiptu. (Kairo)

25. veljače 2010.
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora primila je u radni posjet veleposlanika Kraljevine Španjolske u Republici Hrvatskoj Manuela Salazara. Tema razgovora bila je španjolsko predsjedanje Europskom unijom te inicijative vezane uz borbu protiv nasilja u obitelji i općenito teme ravnopravnosti spolova. 

16. ožujka 2010.
Izaslanstvo Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora sudjelovalo je na zajedničkom sastanku odbora za ravnopravnost spolova iz nacionalnih parlamenata država članica EU i država kandidata, u organizaciji Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova Europskog parlamenta, povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, na temu „Nasilje nad ženama“ (Bruxelles)

23. ožujka 2010.
Predstavnica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora sudjelovala je na 8. strateškom sastanku Regionalnog centra za jednakost spolova – Gender Task Force. (Zagreb).

20. travnja 2010.
Predstavnica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora sudjelovala je na sastanku predstavnika odbora za ravnopravnost spolova zemalja članica EU te Europskog parlamenta na poziv parlamenta Kraljevine Španjolske (Madrid) 

26. travnja 2010.
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora održala je radni sastanak sa Zsuzsanom Rostasi Szabo, predstojnicom Ureda za odnose s javnošću Mađarske nacionalne skupštine i Laszlom Sinkom, predstojnikom Ureda za EU poslove Mađarske nacionalne skupštine. Sastanak je održan u sklopu Twinning light Projekta (Podrška Hrvatskom saboru kroz pripreme za pristupanje Europskoj uniji) a tema sastanka bila je suradnja Odbora za ravnopravnost spolova s nevladinim udrugama.

18. svibnja 2010.
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora sudjelovala je na 7. regionalnoj konferenciji parlamentarki iz Jugoistočne Europe u organizaciji GTF – Regionalni centar za jednakost spolova, pod nazivom Žensko zapošljavanje i poduzetništvo u Jugoistočnoj Europi. (Dubrovnik)

24.-25. ožujak 2010.
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora sudjelovala je na konferenciji Engaging Women's Leadership on Security and Defense Institution Building, održanoj u Sarajevu u organizaciji BiH Peace Support Operations Training Centre (PSOTC) i Naval Postgraduate School (NPS) (Sarajevo).  

15. lipnja 2010. 
Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora održao je radni sastanak sa zastupnicama parlamenta Republike Kosovo. Teme sastanka bile su ravnopravnost spolova i sudjelovanje žena u političkom životu.

20. – 22. lipnja
Izaslanstvo Odbora za ravnopravnost spolova sudjelovalo je na 10. sastanku Cetinjskog parlamentarnog foruma i 3. regionalnom sastanku parlamentarki, koje je na temu "Žene, mir i sigurnost" organizirao parlament Crne Gore u suradnji s Misijom OESS-a u Crnoj Gori, a povodom obilježavanja 10. godišnjice usvajanja UN-ove Rezolucije 1325: Žene, mir i sigurnost (Cetinje)

25. lipnja 2010.
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova sudjelovala je na konferenciji pod nazivom Žene u izgradnji mira na zapadnom Balkanu Regionalnog ženskog lobija za mir, sigurnost i pravdu u Jugoistočnoj Europi, održanoj u suradnji s Razvojnim fondom Ujedinjenih naroda za žene (UNIFEM) u povodu 10 godina Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325 (Skopje).