11th term of the Croatian Parliament (16 May 2024)

5th constituency

Elected MP’s

Blažević, Anamarija (HDZ, substitute member of Antonija Jozić)
Maduna, Sanda Livia (HDZ, substitute member of Danijel Marušić)
Mujkić, Ivana (DP, substitute member of Josip Dabro)
Pavliček, Marijan (Hrvatski suverenisti)
Ribarić Majanović, Ivana (SDP, substitute member of Marko Krička)
Šarić, Josip (HDZ, substitute member of Marin Piletić)
V. izborna jedinica obuhvaća područja:
– dijela Sisačko-moslavačke županije: gradovi Hrvatska Kostajnica i Novska te općine Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lipovljani i Majur,
– Brodsko-posavske županije u cijelosti,
– Požeško-slavonske županije u cijelosti,
– Vukovarsko-srijemske županije u cijelosti.