Working with EU documents - COM (2023) 23

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o produljenju prava za koprodukcije, kako je predviđeno člankom 5. Protokola o suradnji u području kulture uz Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane
Document Type
Proposal for a Decision
Policy Area
International Trade
Culture and Education
Procedure
Non-legislative Procedure
Delivery Date