Working with EU documents - COM (2022) 739

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Protokola 31. uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda (CEDEFOP)
Document Type
Proposal for a Decision
Policy Area
Employment and Social Affairs
Procedure
Non-legislative Procedure
Delivery Date