Working with EU documents - COM (2022) 674

EU Document Reference
Document Title
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Prvo izvješće o praćenju i izgledima za postizanje cilja nulte stope onečišćenja „Put prema čišćem zraku, vodi i tlu za Europu”
Document Type
Report
Policy Area
Environment, Public Health and Food Safety
Delivery Date