Working with EU documents - COM (2022) 709

EU Document Reference
Document Title
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o kulturnoj dimenziji održivog razvoja u mjerama EU-a
Document Type
Report
Policy Area
Culture and Education
Delivery Date