Working with EU documents - COM (2022) 716

EU Document Reference
Document Title
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Prostor za uspješno građansko djelovanje u području poštovanja temeljnih prava u EU-u Godišnje izvješće o primjeni Povelje EU-a o temeljnim pravima za 2022.
Document Type
Report
Policy Area
Civil Liberties, Justice and Home Affairs
Delivery Date