Working with EU documents - COM (2022) 727

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke Vijeća 2013/676/EU u vezi s produljenjem odobrenja danog Rumunjskog za nastavak primjene posebne mjere odstupanja od članka 193. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost
Document Type
Proposal for an Implementing Act
Policy Area
Economic and Monetary Affairs
Procedure
Non-legislative Procedure
Delivery Date