Working with EU documents - COM (2022) 721

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o pristojbama i naknadama koje se plaćaju Europskoj agenciji za lijekove, o izmjeni Uredbe (EU) 2017/745 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 297/95 i Uredbe (EU) 658/2014 Europskog parlamenta i Vijeća
Document Type
Proposal for a Regulation
Policy Area
Environment, Public Health and Food Safety
Procedure
Ordinary Legislative Procedure
Delivery Date