Working with EU documents - COM (2022) 738

EU Document Reference
Document Title
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe (EU) Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za pružanje potpore Ukrajini za 2023. (makrofinancijska pomoć +)
Document Type
Communication
Policy Area
International Trade
Delivery Date