Working with EU documents - COM (2022) 144

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda, izmjeni Uredbe (EU) 2019/1020 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 305/2011
Document Type
Proposal for a Regulation
Policy Area
Internal Market and Consumer Protection
Procedure
Ordinary Legislative Procedure
Delivery Date
Subsidiarity Deadline
Commission Initiative and Commission Work Programme
REFIT - Revizija Uredbe o građevnim proizvodima (EU br. 305/2011), Program rada EK za 2021.