Working with EU documents - COM (2021) 17

EU Document Reference
Document Title
Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o zajedničkoj evaluaciji Sporazuma između Europske unije i Australije o obradi i prijenosu podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) od strane zračnih prijevoznika carinskoj i graničnoj službi Australije
Document Type
Report
Policy Area
Transport and Tourism
Delivery Date