Working with EU documents - COM (2021) 1

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na sastancima Vijeća i Skupštine Međunarodne vlasti za morsko dno
Document Type
Proposal for a Decision
Policy Area
Environment, Public Health and Food Safety
Procedure
Non-legislative Procedure
Delivery Date