Working with EU documents - COM (2020) 795

EU Document Reference
Document Title
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Agenda EU-a za borbu protiv terorizma: predviđanje, sprečavanje, zaštita i odgovor
Document Type
Communication
Policy Area
Civil Liberties, Justice and Home Affairs
Delivery Date
Commission Initiative and Commission Work Programme
Povezano s Inicijativom PREK 2020 - Nova strategija sigurnosne Unije