Working with EU documents - COM (2020) 784

EU Document Reference
Document Title
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Europski mediji u digitalnom desetljeću: akcijski plan za potporu oporavku i transformaciji
Document Type
Communication
Policy Area
Culture and Education
Delivery Date