Working with EU documents - COM (2020) 789

EU Document Reference
Document Title
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru Regija - Strategija za održivu i pametnu mobilnost – usmjeravanje europskog prometa prema budućnosti
Document Type
Communication
Policy Area
Transport and Tourism
Delivery Date
Commission Initiative and Commission Work Programme
PREK 2020. EUROPSKI ZELENI PLAN INICIJATIVA: STRATEGIJA ZA ODRŽIVU I PAMETNU MOBILNOST