Working with EU documents - COM (2020) 744

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog zajedničkog izvješća Komisije i Vijeća o zapošljavanju
Document Type
Report
Policy Area
Employment and Social Affairs
Delivery Date