Working with EU documents - COM (2020) 821

EU Document Reference
Document Title
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EU) 2018/974 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o statistici prijevoza robe unutarnjim vodnim putovima
Document Type
Report
Policy Area
Transport and Tourism
Delivery Date