Working with EU documents - COM (2020) 846

EU Document Reference
Document Title
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru Regija - Preporuke državama članicama o njihovim strateškim planovima u okviru zajedničke poljoprivredne politike
Document Type
Communication
Policy Area
Agriculture, Fisheries and Rural Development
Delivery Date