Working with EU documents - COM (2019) 650

EU Document Reference
Document Title
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i europskoj investicijskoj banci - Godišnja strategija održivog rasta 2020.
Document Type
Communication
Policy Area
Economic and Monetary Affairs
Delivery Date