Working with EU documents - COM (2019) 651

EU Document Reference
Document Title
Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci i Europskom gospodarskom i Socijalnom odboru - Izvješće o mehanizmu upozoravanja za 2020. (sastavljeno u skladu s člancima 3. i 4. Uredbe (EU) br. 1176/2011 o sprečavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža)
Document Type
Report
Policy Area
Economic and Monetary Affairs
Delivery Date