Working with EU documents - COM (2019) 641

EU Document Reference
Document Title
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće o praćenju provedbe Programa potpore strukturnim reformama za 2018.
Document Type
Report
Policy Area
Regional Development
Delivery Date