Working with EU documents - COM (2019) 636

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog Odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Upravnog odbora za carinsku konvenciju o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR u pogledu prijedloga izmjene Konvencije
Document Type
Proposal for a Decision
Policy Area
International Trade
Procedure
Non-legislative Procedure
Delivery Date