Working with EU documents - COM (2019) 630

EU Document Reference
Document Title
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju delegiranih ovlasti dodijeljenih Komisiji u skladu s Uredbom (EZ) br. 1007/2009, kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2015/1775 o trgovini proizvodima od tuljana
Document Type
Report
Policy Area
Internal Market and Consumer Protection
Delivery Date