Working with EU documents - COM (2019) 632

EU Document Reference
Document Title
Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o napretku u provedbi Direktive Vijeća 2011/70/EURATOM, popisu radioaktivnog otpada i istrošenog goriva na području Zajednice i očekivanjima za budućnost DRUGO IZVJEŠĆE
Document Type
Report
Policy Area
Industry, Research and Energy
Delivery Date