Working with EU documents - COM (2019) 625

EU Document Reference
Document Title
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi i učinku odredbi o dobrovoljnom označivanju na temelju Uredbe (EZ) br. 1760/2000 kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 653/2014
Document Type
Report
Policy Area
Environment, Public Health and Food Safety
Delivery Date