Working with EU documents - COM (2019) 598

EU Document Reference
Document Title
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva
Document Type
Report
Policy Area
Transport and Tourism
Delivery Date