Working with EU documents - COM (2023) 9

EU Document Reference
Document Title
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o studiji izvedivosti sustava preispitivanja na temelju djelatnih tvari („monografije”) i ostalih potencijalnih alternativa za procjenu rizika koji za okoliš predstavljaju veterinarsko-medicinski proizvodi
Document Type
Report
Policy Area
Environment, Public Health and Food Safety
Delivery Date