Working with EU documents - COM (2022) 736

EU Document Reference
Document Title
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Izvješće o postignutom napretku u suzbijanju trgovine ljudima (četvrto izvješće)
Document Type
Report
Policy Area
Civil Liberties, Justice and Home Affairs
Delivery Date