Working with EU documents - COM (2022) 742

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Priloga XI. (Elektronička komunikacija, audiovizualne usluge i informacijsko društvo) Sporazumu o EGP-u i Protokola 37. (koji sadržava popis predviđen člankom 101.) uz Sporazum o EGP-u (Akt o kibersigurnosti)
Document Type
Proposal for a Decision
Policy Area
Industry, Research and Energy
Procedure
Non-legislative Procedure
Delivery Date