Working with EU documents - COM (2023) 2

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, na 66. sjednici Komisije za opojne droge u pogledu uvrštavanja tvari na popise u Jedinstvenoj konvenciji o opojnim drogama iz 1961., kako je izmijenjena Protokolom iz 1972., i Konvenciji o psihotropnim tvarima iz 1971.
Document Type
Proposal for a Decision
Policy Area
Civil Liberties, Justice and Home Affairs
Procedure
Non-legislative Procedure
Delivery Date