Working with EU documents - COM (2022) 719

EU Document Reference
Document Title
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o statističkim podacima izrađenima u skladu s Uredbom (EZ) br. 2150/2002 o statističkim podacima o otpadu i njihovoj kvaliteti
Document Type
Report
Policy Area
Environment, Public Health and Food Safety
Delivery Date