Working with EU documents - COM (2022) 586

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o homologaciji motornih vozila i motora te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila s obzirom na njihove emisije i trajnost baterija (Euro 7) i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009
Document Type
Proposal for a Regulation
Policy Area
Environment, Public Health and Food Safety
Procedure
Ordinary Legislative Procedure
Delivery Date
Commission Initiative and Commission Work Programme
Razvoj normi za emisije nakon norme Euro 6/VI za automobile, kamione, kombije i autobuse - Program rada EK za 2021.