Working with EU documents - COM (2022) 212

EU Document Reference
Document Title
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Digitalno desetljeće za djecu i mlade: nova Europska strategija za bolji internet za djecu (BIK+)
Document Type
Communication
Policy Area
Employment and Social Affairs
Delivery Date