Working with EU documents - COM (2022) 204

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2011/83/EU u pogledu ugovora sklopljenih na daljinu o pružanju financijskih usluga namijenjenih potrošačima i o stavljanju izvan snage Direktive 2002/65/EZ
Document Type
Proposal for a Directive
Policy Area
Internal Market and Consumer Protection
Procedure
Ordinary Legislative Procedure
Delivery Date
Subsidiarity Deadline