Working with EU documents - COM (2022) 210

EU Document Reference
Document Title
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Direktive 2011/24/EU o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi
Document Type
Report
Policy Area
Environment, Public Health and Food Safety
Delivery Date