Working with EU documents - COM (2022) 201

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom na temelju zahtjeva Francuske – EGF/2022/001 FR/Air France
Document Type
Proposal for a Decision
Policy Area
Economic and Monetary Affairs
Delivery Date