Working with EU documents - COM (2022) 189

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1806 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kuvajt, Katar)
Document Type
Proposal for a Regulation
Policy Area
Civil Liberties, Justice and Home Affairs
Procedure
Ordinary Legislative Procedure
Delivery Date
Subsidiarity Deadline