Working with EU documents - COM (2022) 198

EU Document Reference
Document Title
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Stavljanje ljudi na prvo mjesto, osiguravanje uključivog i održivog rasta, oslobađanje potencijala najudaljenijih regija EU-a
Document Type
Communication
Policy Area
Employment and Social Affairs
Delivery Date
Commission Initiative and Commission Work Programme
Obnovljeno strateško partnerstvo s najudaljenijim regijama – Program rada EK za 2022.