Working with EU documents - COM (2022) 179

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o izmjeni i ispravku Uredbe (EU) br. 508/2014 u pogledu posebnih mjera za ublažavanje posljedica vojne agresije Rusije na Ukrajinu na ribolovne aktivnosti i za ublažavanje učinaka poremećaja tržištâ uzrokovanog tom vojnom agresijom na lanac opskrbe proizvodima ribarstva i akvakulture
Document Type
Proposal for a Regulation
Policy Area
Agriculture, Fisheries and Rural Development
Procedure
Ordinary Legislative Procedure
Delivery Date
Subsidiarity Deadline