Working with EU documents - COM (2022) 166

EU Document Reference
Document Title
Preporuka za odluku Vijeća o ovlašćivanju Komisije za otvaranje pregovora o izmjeni Sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o administrativnoj suradnji, suzbijanju prijevara i naplati tražbina u području poreza na dodanu vrijednost
Document Type
Recommendation
Policy Area
Economic and Monetary Affairs
Delivery Date