Working with EU documents - COM (2022) 173

EU Document Reference
Document Title
Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o napretku u provedbi Direktive 2009/71/Euratom o uspostavi okvira Zajednice za nuklearnu sigurnost nuklearnih postrojenja, kako je izmijenjena Direktivom 2014/87/Euratom
Document Type
Report
Policy Area
Industry, Research and Energy
Delivery Date