Working with EU documents - COM (2022) 169

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) Sporazumu o EGP-u
Document Type
Proposal for a Decision
Policy Area
Environment, Public Health and Food Safety
Procedure
Non-legislative Procedure
Delivery Date