Working with EU documents - COM (2021) 21

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/41/EU radi njezina usklađivanja s pravilima EU-a o zaštiti osobnih podataka
Document Type
Proposal for a Directive
Policy Area
Civil Liberties, Justice and Home Affairs
Procedure
Ordinary Legislative Procedure
Delivery Date